7018 CB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 86 lần
Liên hệ
Model: 7018 CB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 90mm
D 140mm
B 24mm
d1 108.7mm
d2 106.13mm
D2 125mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 27.5mm
Abutment dimensions
damin.97mm
dbmin.97mm
Damax.133mm
Dbmax.135.4mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 110mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 37.7kN
Basic static load ratingC0 43kN
Fatigue load limitPu 0.98kN
Attainable speed for grease lubrication  12000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  19000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 10.319mm
Number of ballsz 25 
Reference grease quantityGref 14.1cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 92N
Static axial stiffness, preload class A  54N/µm
Preload class BGB 185N
Static axial stiffness, preload class B  71N/µm
Preload class CGC 550N
Static axial stiffness, preload class C  112N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.07 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 9.7 
Mass
Mass bearing  1.25kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ