71916 ACB_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 48 lần
Liên hệ
Model: 71916 ACB_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 80mm
D 110mm
B 16mm
d1 90.7mm
d2 89.2mm
D2 102.2mm
b 2mm
C1 8.6mm
C2 3.8mm
C3 2.7mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 35.1mm
Abutment dimensions
damin.84.6mm
dbmin.84.6mm
Damax.105mm
Dbmax.106.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 91.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 19.5kN
Basic static load ratingC0 22.4kN
Fatigue load limitPu 0.585kN
Attainable speed for grease lubrication  14000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  22000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 6.747mm
Number of ballsz 34 
Reference grease quantityGref 5.29cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 87N
Static axial stiffness, preload class A  126N/µm
Preload class BGB 175N
Static axial stiffness, preload class B  163N/µm
Preload class CGC 520N
Static axial stiffness, preload class C  246N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.13 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.38kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ