71912 ACE_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: 71912 ACE_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 85mm
B 13mm
d1 67.75mm
d2 65.7mm
D1 77.3mm
b 2.2mm
C1 6.5mm
C2 2.5mm
C3 2mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 24.6mm
Abutment dimensions
damin.64.6mm
dbmin.62mm
Damax.80.4mm
Dbmax.83mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 69.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 15.3kN
Basic static load ratingC0 11.2kN
Fatigue load limitPu 0.475kN
Attainable speed for grease lubrication  19500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  30000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 23 
Reference grease quantityGref 2.5cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 139N
Static axial stiffness, preload class A  115N/µm
Preload class BGB 418N
Static axial stiffness, preload class B  173N/µm
Preload class CGC 836N
Static axial stiffness, preload class C  228N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.13 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.19kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ