S7012 CD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 42 lần
Liên hệ
Model: S7012 CD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 95mm
B 18mm
d1 70.8mm
d2 70.8mm
D2 86.74mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 19.4mm
Abutment dimensions
damin.66mm
damax.70.2mm
dbmin.66mm
dbmax.70.2mm
Damax.89mm
Dbmax.91.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 40.3kN
Basic static load ratingC0 34.5kN
Fatigue load limitPu 1.5kN
Attainable speed for grease lubrication  17000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 19 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 150N
Static axial stiffness, preload class A  77N/µm
Preload class BGB 300N
Static axial stiffness, preload class B  105N/µm
Preload class CGC 600N
Static axial stiffness, preload class C  148N/µm
Preload class DGD 1200N
Static axial stiffness, preload class D  214N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.12 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.09 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factorf0 15.4 
Mass
Mass bearing  0.34kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ