71911 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 47 lần
Liên hệ
Model: 71911 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 55mm
D 80mm
B 13mm
d1 62.7mm
d2 62.7mm
D1 72.3mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 22.4mm
Abutment dimensions
damin.59.6mm
dbmin.59.6mm
Damax.75.4mm
Dbmax.78mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 64.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 18.2kN
Basic static load ratingC0 13.7kN
Fatigue load limitPu 0.585kN
Attainable speed for grease lubrication  17000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  28000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 23 
Reference grease quantityGref 2.49cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 120N
Static axial stiffness, preload class A  137N/µm
Preload class BGB 240N
Static axial stiffness, preload class B  179N/µm
Preload class CGC 480N
Static axial stiffness, preload class C  234N/µm
Preload class DGD 960N
Static axial stiffness, preload class D  312N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.15 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.17 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.15kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ