71913 CE_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 87 lần
Liên hệ
Model: 71913 CE_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 65mm
D 90mm
B 13mm
d1 72.75mm
d2 70.7mm
D1 82.32mm
b 2.2mm
C1 6.5mm
C2 2.5mm
C3 2mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 17.5mm
Abutment dimensions
damin.69.6mm
dbmin.67mm
Damax.85.4mm
Dbmax.88mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 74.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 16.5kN
Basic static load ratingC0 12.5kN
Fatigue load limitPu 0.53kN
Attainable speed for grease lubrication  20000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  31000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 24 
Reference grease quantityGref 2.6cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 89N
Static axial stiffness, preload class A  47N/µm
Preload class BGB 266N
Static axial stiffness, preload class B  76N/µm
Preload class CGC 532N
Static axial stiffness, preload class C  105N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.19 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.5 
Mass
Mass bearing  0.2kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ