71920 CE/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 77 lần
Liên hệ
Model: 71920 CE/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 100mm
D 140mm
B 20mm
d1 112.4mm
d2 109mm
D1 127.51mm
b 2.3mm
C1 10.9mm
C2 3mm
C3 3.3mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 26.7mm
Abutment dimensions
damin.106mm
dbmin.103.2mm
Damax.134mm
Dbmax.136.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 115.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 39kN
Basic static load ratingC0 31.5kN
Fatigue load limitPu 1.2kN
Attainable speed for grease lubrication  15500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  24000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 12.7mm
Number of ballsz 24 
Reference grease quantityGref 10cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 208N
Static axial stiffness, preload class A  81N/µm
Preload class BGB 624N
Static axial stiffness, preload class B  129N/µm
Preload class CGC 1250N
Static axial stiffness, preload class C  178N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.18 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.05 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 8.5 
Mass
Mass bearing  0.65kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ