71900 ACE/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 48 lần
Liên hệ
Model: 71900 ACE/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 10mm
D 22mm
B 6mm
d1 14mm
d2 13.26mm
D1 17.92mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 7.2mm
Abutment dimensions
damin.12mm
dbmin.12mm
Damax.20mm
Dbmax.21.2mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
dn 14.8mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 1.95kN
Basic static load ratingC0 0.78kN
Fatigue load limitPu 0.032kN
Attainable speed for grease lubrication  109000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  165000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 3.175mm
Number of ballsz 11 
Reference grease quantityGref 0.1cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 17N
Static axial stiffness, preload class A  28N/µm
Preload class BGB 50N
Static axial stiffness, preload class B  41N/µm
Preload class CGC 100N
Static axial stiffness, preload class C  54N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.03 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.008kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ