S7007 CB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 37 lần
Liên hệ
Model: S7007 CB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 35mm
D 62mm
B 14mm
d1 45.45mm
d2 44.34mm
D2 53.38mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 13.6mm
Abutment dimensions
damin.39.6mm
damax.44.9mm
dbmin.39.6mm
dbmax.43.7mm
Damax.57.4mm
Dbmax.58.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 9.36kN
Basic static load ratingC0 8.3kN
Fatigue load limitPu 0.204kN
Attainable speed for grease lubrication  38000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 4.762mm
Number of ballsz 23 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 23N
Static axial stiffness, preload class A  28N/µm
Preload class BGB 46N
Static axial stiffness, preload class B  36N/µm
Preload class CGC 140N
Static axial stiffness, preload class C  58N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.04 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 9.6 
Mass
Mass bearing  0.16kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ