7024 ACD/HC_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 57 lần
Liên hệ
Model: 7024 ACD/HC_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 120mm
D 180mm
B 28mm
d1 138.5mm
d2 138.5mm
D1 161.5mm
K 0.5mm
C1 7.41mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 49.1mm
Abutment dimensions
damin.129mm
dbmin.129mm
Damax.171mm
Dbmax.175mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 142.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 111kN
Basic static load ratingC0 116kN
Fatigue load limitPu 4kN
Attainable speed for grease lubrication  8000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  12000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 19.05mm
Number of ballsz 22 
Reference grease quantityGref 27cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 690N
Static axial stiffness, preload class A  353N/µm
Preload class BGB 1380N
Static axial stiffness, preload class B  461N/µm
Preload class CGC 2760N
Static axial stiffness, preload class C  613N/µm
Preload class DGD 5520N
Static axial stiffness, preload class D  831N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.17 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.76kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ