7030 ACD_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 52 lần
Liên hệ
Model: 7030 ACD_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 150mm
D 225mm
B 35mm
d1 173.1mm
d2 173.1mm
D1 201.9mm
b 2.8mm
C1 19.2mm
C2 7.1mm
C3 5.6mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1mm
a 61.4mm
Abutment dimensions
damin.161mm
dbmin.161mm
Damax.214mm
Dbmax.220mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 178.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 163kN
Basic static load ratingC0 180kN
Fatigue load limitPu 5.6kN
Attainable speed for grease lubrication  5300r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  8000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 23.812mm
Number of ballsz 22 
Reference grease quantityGref 54cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1000N
Static axial stiffness, preload class A  388N/µm
Preload class BGB 2000N
Static axial stiffness, preload class B  506N/µm
Preload class CGC 4000N
Static axial stiffness, preload class C  671N/µm
Preload class DGD 8000N
Static axial stiffness, preload class D  909N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.16 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  4.17kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ