7204 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 84 lần
Liên hệ
Model: 7204 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 20mm
D 47mm
B 14mm
d1 29.1mm
d2 29.1mm
D1 38.7mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 15mm
Abutment dimensions
damin.25.6mm
dbmin.25.6mm
Damax.41.4mm
Dbmax.44.6mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 31.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 11.4kN
Basic static load ratingC0 5.6kN
Fatigue load limitPu 0.236kN
Attainable speed for grease lubrication  32000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  48000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 11 
Reference grease quantityGref 1.539cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 70N
Static axial stiffness, preload class A  61N/µm
Preload class BGB 140N
Static axial stiffness, preload class B  79N/µm
Preload class CGC 280N
Static axial stiffness, preload class C  102N/µm
Preload class DGD 560N
Static axial stiffness, preload class D  135N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.03 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.02 
Calculation factorf2D 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.1kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ