7018 ACB_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 50 lần
Liên hệ
Model: 7018 ACB_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 90mm
D 140mm
B 24mm
d1 108.7mm
d2 106.13mm
D2 125mm
b 2.2mm
C1 13.4mm
C2 5.2mm
C3 4.2mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 39mm
Abutment dimensions
damin.97mm
dbmin.97mm
Damax.133mm
Dbmax.135.4mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 110mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 35.8kN
Basic static load ratingC0 40kN
Fatigue load limitPu 0.93kN
Attainable speed for grease lubrication  11000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  17000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 10.319mm
Number of ballsz 25 
Reference grease quantityGref 14.1cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 160N
Static axial stiffness, preload class A  142N/µm
Preload class BGB 320N
Static axial stiffness, preload class B  183N/µm
Preload class CGC 960N
Static axial stiffness, preload class C  275N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.07 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.04 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.25kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ