71806 CD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 47 lần
Liên hệ
Model: 71806 CD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 30mm
D 42mm
B 7mm
d1 34.1mm
d2 34.1mm
D1 38.1mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 8.3mm
Abutment dimensions
damin.32mm
dbmin.32mm
Damax.40mm
Dbmax.41.2mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
dn 34.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 4.42kN
Basic static load ratingC0 3.75kN
Fatigue load limitPu 0.16kN
Attainable speed for grease lubrication  38000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  60000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 3.175mm
Number of ballsz 23 
Reference grease quantityGref 0.24cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 23N
Static axial stiffness, preload class A  32N/µm
Preload class BGB 70N
Static axial stiffness, preload class B  55N/µm
Preload class CGC 140N
Static axial stiffness, preload class C  80N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.1 
Calculation factorf2C 1.18 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factorf0 16.8 
Mass
Mass bearing  0.024kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ