S71912 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: S71912 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 85mm
B 13mm
d1 67.75mm
d2 65.7mm
D2 79.7mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 16.8mm
Abutment dimensions
damin.64.6mm
damax.67.2mm
dbmin.62mm
dbmax.65.1mm
Damax.80.4mm
Dbmax.83mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 16.3kN
Basic static load ratingC0 11.8kN
Fatigue load limitPu 0.5kN
Attainable speed for grease lubrication  22000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 23 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 87N
Static axial stiffness, preload class A  47N/µm
Preload class BGB 262N
Static axial stiffness, preload class B  73N/µm
Preload class CGC 523N
Static axial stiffness, preload class C  100N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.13 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.5 
Mass
Mass bearing  0.19kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ