71921 ACD/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 40 lần
Liên hệ
Model: 71921 ACD/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 105mm
D 145mm
B 20mm
d1 117.3mm
d2 117.3mm
D1 132.7mm
b 2.3mm
C1 10.9mm
C2 3.9mm
C3 3.2mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 39.3mm
Abutment dimensions
damin.111mm
dbmin.111mm
Damax.139mm
Dbmax.141mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 120.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 57.2kN
Basic static load ratingC0 65.5kN
Fatigue load limitPu 2.5kN
Attainable speed for grease lubrication  9000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  15000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 12.7mm
Number of ballsz 27 
Reference grease quantityGref 11.1cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 360N
Static axial stiffness, preload class A  292N/µm
Preload class BGB 720N
Static axial stiffness, preload class B  384N/µm
Preload class CGC 1440N
Static axial stiffness, preload class C  514N/µm
Preload class DGD 2880N
Static axial stiffness, preload class D  703N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.25 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.17 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.7kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ