71940 ACD_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 42 lần
Liên hệ
Model: 71940 ACD_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 200mm
D 280mm
B 38mm
d1 224.7mm
d2 224.7mm
D1 255.3mm
K 0.6mm
C1 10mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1mm
a 75.2mm
Abutment dimensions
damin.209mm
dbmin.209mm
Damax.271mm
Dbmax.275mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 231.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 199kN
Basic static load ratingC0 250kN
Fatigue load limitPu 6.8kN
Attainable speed for grease lubrication  4300r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  6300r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 25.4mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 81cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1250N
Static axial stiffness, preload class A  484N/µm
Preload class BGB 2500N
Static axial stiffness, preload class B  635N/µm
Preload class CGC 5000N
Static axial stiffness, preload class C  845N/µm
Preload class DGD 10000N
Static axial stiffness, preload class D  1148N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.23 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  6.1kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ