71800 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 52 lần
Liên hệ
Model: 71800 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 10mm
D 19mm
B 5mm
d1 13.1mm
d2 13.1mm
D1 16.1mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 5.9mm
Abutment dimensions
damin.12mm
dbmin.12mm
Damax.17mm
Dbmax.18.2mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
dn 13.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 1.78kN
Basic static load ratingC0 0.93kN
Fatigue load limitPu 0.04kN
Attainable speed for grease lubrication  70000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  110000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 2.381mm
Number of ballsz 12 
Reference grease quantityGref 0.06cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 16N
Static axial stiffness, preload class A  30N/µm
Preload class BGB 48N
Static axial stiffness, preload class B  47N/µm
Preload class CGC 100N
Static axial stiffness, preload class C  65N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.05 
Calculation factorf1 0.97 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.08 
Calculation factorf2C 1.15 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.005kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ