S7201 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 42 lần
Liên hệ
Model: S7201 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 12mm
D 32mm
B 10mm
d1 18.6mm
d2 18.6mm
D2 26.6mm
r1,2min.0.6mm
r3,4min.0.3mm
a 10.2mm
Abutment dimensions
damin.16.2mm
damax.18mm
dbmin.16.2mm
dbmax.18mm
Damax.27.8mm
Dbmax.29.6mm
ramax.0.6mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 5.72kN
Basic static load ratingC0 2.45kN
Fatigue load limitPu 0.104kN
Attainable speed for grease lubrication  56000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 5.556mm
Number of ballsz 10 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 35N
Static axial stiffness, preload class A  45N/µm
Preload class BGB 70N
Static axial stiffness, preload class B  58N/µm
Preload class CGC 140N
Static axial stiffness, preload class C  75N/µm
Preload class DGD 280N
Static axial stiffness, preload class D  100N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.02 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.06 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.034kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ