7024 ACE/HC_L1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 39 lần
Liên hệ
Model: 7024 ACE/HC_L1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 120mm
D 180mm
B 28mm
d1 141.42mm
d2 137.8mm
D1 158.61mm
b 1.8mm
C1 8.6mm
C2 5.4mm
C3 5.4mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 49.3mm
Abutment dimensions
damin.128.8mm
dbmin.128.8mm
Damax.171.2mm
Dbmax.174.4mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 144.9mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 54kN
Basic static load ratingC0 52kN
Fatigue load limitPu 1.8kN
Attainable speed for grease lubrication  10000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  15500r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 14.288mm
Number of ballsz 29 
Reference grease quantityGref 28cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 490N
Static axial stiffness, preload class A  288N/µm
Preload class BGB 1480N
Static axial stiffness, preload class B  433N/µm
Preload class CGC 2950N
Static axial stiffness, preload class C  568N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.12 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.06 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.96kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ