7011 CB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 43 lần
Liên hệ
Model: 7011 CB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 55mm
D 90mm
B 18mm
d1 68.18mm
d2 66.65mm
D2 79.39mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 18.8mm
Abutment dimensions
damin.61mm
dbmin.61mm
Damax.84mm
Dbmax.86.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 69.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 18.6kN
Basic static load ratingC0 19kN
Fatigue load limitPu 0.465kN
Attainable speed for grease lubrication  26000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  40000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 6.747mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 4.69cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 46N
Static axial stiffness, preload class A  43N/µm
Preload class BGB 92N
Static axial stiffness, preload class B  56N/µm
Preload class CGC 275N
Static axial stiffness, preload class C  88N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 9.7 
Mass
Mass bearing  0.4kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ