7008 ACE/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 99 lần
Liên hệ
Model: 7008 ACE/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 40mm
D 68mm
B 15mm
d1 49.7mm
d2 47.6mm
D1 58.25mm
b 1.7mm
C1 7.8mm
C2 2.5mm
C3 3mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 20.3mm
Abutment dimensions
damin.44.6mm
dbmin.44.6mm
Damax.63.4mm
Dbmax.63.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 51.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 11.7kN
Basic static load ratingC0 7.2kN
Fatigue load limitPu 0.305kN
Attainable speed for grease lubrication  32000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  50000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.144mm
Number of ballsz 19 
Reference grease quantityGref 2.8cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 105N
Static axial stiffness, preload class A  96N/µm
Preload class BGB 310N
Static axial stiffness, preload class B  143N/µm
Preload class CGC 630N
Static axial stiffness, preload class C  187N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.06 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.17kg

Sản phẩm cùng loại khác

Online: 0862.166.658 - 024.62698.688 - Email: [email protected]

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ