71906 CE_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 52 lần
Liên hệ
Model: 71906 CE_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 30mm
D 47mm
B 9mm
d1 35.8mm
d2 34.4mm
D1 41.39mm
b 1.5mm
C1 4.6mm
C2 1.4mm
C3 0.9mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 10.1mm
Abutment dimensions
damin.32mm
dbmin.32mm
Damax.45mm
Dbmax.46.2mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
dn 36.8mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 5.59kN
Basic static load ratingC0 3.25kN
Fatigue load limitPu 0.14kN
Attainable speed for grease lubrication  41000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  63000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 4.762mm
Number of ballsz 18 
Reference grease quantityGref 0.6cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 30N
Static axial stiffness, preload class A  23N/µm
Preload class BGB 90N
Static axial stiffness, preload class B  35N/µm
Preload class CGC 180N
Static axial stiffness, preload class C  49N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.3 
Mass
Mass bearing  0.05kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ