S71910 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 41 lần
Liên hệ
Model: S71910 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 50mm
D 72mm
B 12mm
d1 57.1mm
d2 57.1mm
D2 67.12mm
r1,2min.0.6mm
r3,4min.0.3mm
a 14.2mm
Abutment dimensions
damin.53.2mm
damax.56.6mm
dbmin.53.2mm
dbmax.56.6mm
Damax.68.8mm
Dbmax.70.6mm
ramax.0.6mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 13.5kN
Basic static load ratingC0 10.4kN
Fatigue load limitPu 0.44kN
Attainable speed for grease lubrication  17000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 6.35mm
Number of ballsz 25 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 50N
Static axial stiffness, preload class A  43N/µm
Preload class BGB 100N
Static axial stiffness, preload class B  57N/µm
Preload class CGC 200N
Static axial stiffness, preload class C  78N/µm
Preload class DGD 400N
Static axial stiffness, preload class D  110N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.13 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorf2D 1.15 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 10.7 
Mass
Mass bearing  0.14kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ