S71922 CB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 40 lần
Liên hệ
Model: S71922 CB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 110mm
D 150mm
B 20mm
d1 124.42mm
d2 122.5mm
D2 139mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 33mm
Abutment dimensions
damin.116mm
damax.123.8mm
dbmin.116mm
dbmax.121.9mm
Damax.144mm
Dbmax.146.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 34.5kN
Basic static load ratingC0 44kN
Fatigue load limitPu 1kN
Attainable speed for grease lubrication  14000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 8.731mm
Number of ballsz 37 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 86N
Static axial stiffness, preload class A  74N/µm
Preload class BGB 170N
Static axial stiffness, preload class B  97N/µm
Preload class CGC 515N
Static axial stiffness, preload class C  156N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 10 
Mass
Mass bearing  0.87kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ