7007 ACD/HC_H

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 47 lần
Liên hệ
Model: 7007 ACD/HC_H
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 35mm
D 62mm
B 14mm
d1 43.7mm
d2 43.7mm
D1 53.3mm
K 0.5mm
C1 8.4mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 18.5mm
Abutment dimensions
damin.39.6mm
dbmin.39.6mm
Damax.57.4mm
Dbmax.60mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 45.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 14.8kN
Basic static load ratingC0 9kN
Fatigue load limitPu 0.38kN
Attainable speed for grease lubrication  24000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  38000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 16 
Reference grease quantityGref 1.98cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 90N
Static axial stiffness, preload class A  95N/µm
Preload class BGB 180N
Static axial stiffness, preload class B  123N/µm
Preload class CGC 360N
Static axial stiffness, preload class C  160N/µm
Preload class DGD 720N
Static axial stiffness, preload class D  211N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.13kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ