S7210 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 45 lần
Liên hệ
Model: S7210 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 50mm
D 90mm
B 20mm
d1 62.3mm
d2 62.3mm
D2 80.7mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 26.4mm
Abutment dimensions
damin.57mm
damax.61.5mm
dbmin.57mm
dbmax.61.5mm
Damax.83mm
Dbmax.85.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 42.3kN
Basic static load ratingC0 32.5kN
Fatigue load limitPu 1.37kN
Attainable speed for grease lubrication  14000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 12.7mm
Number of ballsz 15 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 265N
Static axial stiffness, preload class A  154N/µm
Preload class BGB 530N
Static axial stiffness, preload class B  201N/µm
Preload class CGC 1060N
Static axial stiffness, preload class C  266N/µm
Preload class DGD 2120N
Static axial stiffness, preload class D  359N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.02 
Calculation factorf2D 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.47kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ