7012 ACB_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 47 lần
Liên hệ
Model: 7012 ACB_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 95mm
B 18mm
d1 73.18mm
d2 71.65mm
D2 84.39mm
b 2.2mm
C1 9mm
C2 4.3mm
C3 2.8mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 27.2mm
Abutment dimensions
damin.66mm
dbmin.66mm
Damax.89mm
Dbmax.91.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 74.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 18.2kN
Basic static load ratingC0 19kN
Fatigue load limitPu 0.48kN
Attainable speed for grease lubrication  17000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  26000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 6.747mm
Number of ballsz 28 
Reference grease quantityGref 5.03cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 80N
Static axial stiffness, preload class A  107N/µm
Preload class BGB 160N
Static axial stiffness, preload class B  135N/µm
Preload class CGC 480N
Static axial stiffness, preload class C  204N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.04 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.45kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ