7026 ACD/HC_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 49 lần
Liên hệ
Model: 7026 ACD/HC_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 130mm
D 200mm
B 33mm
d1 151.6mm
d2 151.6mm
D1 178.4mm
b 3.1mm
C1 17.9mm
C2 6.6mm
C3 5.6mm
r1,2min.2mm
r3,4min.1mm
a 55.2mm
Abutment dimensions
damin.139mm
dbmin.139mm
Damax.191mm
Dbmax.195mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 156.4mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 140kN
Basic static load ratingC0 150kN
Fatigue load limitPu 4.9kN
Attainable speed for grease lubrication  7500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  12000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 22.225mm
Number of ballsz 21 
Reference grease quantityGref 42cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 900N
Static axial stiffness, preload class A  392N/µm
Preload class BGB 1800N
Static axial stiffness, preload class B  511N/µm
Preload class CGC 3600N
Static axial stiffness, preload class C  677N/µm
Preload class DGD 7200N
Static axial stiffness, preload class D  917N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.15 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  2.67kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ