7202 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 44 lần
Liên hệ
Model: 7202 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 15mm
D 35mm
B 11mm
d1 21.4mm
d2 21.4mm
D1 29.1mm
r1,2min.0.6mm
r3,4min.0.3mm
a 9mm
Abutment dimensions
damin.19.2mm
dbmin.19.2mm
Damax.30.8mm
Dbmax.32.6mm
ramax.0.6mm
rbmax.0.3mm
dn 23mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 7.41kN
Basic static load ratingC0 3.35kN
Fatigue load limitPu 0.14kN
Attainable speed for grease lubrication  48000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  70000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 6.35mm
Number of ballsz 10 
Reference grease quantityGref 0.729cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 30N
Static axial stiffness, preload class A  19N/µm
Preload class BGB 60N
Static axial stiffness, preload class B  26N/µm
Preload class CGC 120N
Static axial stiffness, preload class C  35N/µm
Preload class DGD 240N
Static axial stiffness, preload class D  49N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.03 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.5 
Mass
Mass bearing  0.043kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ