7012 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 38 lần
Liên hệ
Model: 7012 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 95mm
B 18mm
d1 72.74mm
d2 70.6mm
D1 82.22mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 19.5mm
Abutment dimensions
damin.66mm
dbmin.66mm
Damax.89mm
Dbmax.90.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 74.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 17.2kN
Basic static load ratingC0 12.9kN
Fatigue load limitPu 0.54kN
Attainable speed for grease lubrication  20000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  31000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 25 
Reference grease quantityGref 5.3cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 92N
Static axial stiffness, preload class A  48N/µm
Preload class BGB 275N
Static axial stiffness, preload class B  75N/µm
Preload class CGC 550N
Static axial stiffness, preload class C  101N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 8.5 
Mass
Mass bearing  0.42kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ