S7010 ACB

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 42 lần
Liên hệ
Model: S7010 ACB
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 50mm
D 80mm
B 16mm
d1 61.44mm
d2 59.65mm
D2 70.7mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.6mm
a 23.2mm
Abutment dimensions
damin.54.6mm
damax.60.8mm
dbmin.54.6mm
dbmax.59.1mm
Damax.75.4mm
Dbmax.76.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 12.5kN
Basic static load ratingC0 12.2kN
Fatigue load limitPu 0.31kN
Attainable speed for grease lubrication  22000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 5.556mm
Number of ballsz 27 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 147N
Static axial stiffness, preload class A  87N/µm
Preload class BGB 110N
Static axial stiffness, preload class B  110N/µm
Preload class CGC 330N
Static axial stiffness, preload class C  165N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.06 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.04 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.29kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ