S71915 CE/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 36 lần
Liên hệ
Model: S71915 CE/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 75mm
D 105mm
B 16mm
d1 84.3mm
d2 81.8mm
D2 98.6mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 20.7mm
Abutment dimensions
damin.79.6mm
damax.83.7mm
dbmin.77mm
dbmax.81.2mm
Damax.100.4mm
Dbmax.103mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 22.5kN
Basic static load ratingC0 17kN
Fatigue load limitPu 0.72kN
Attainable speed for grease lubrication  20500r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 23 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 120N
Static axial stiffness, preload class A  60N/µm
Preload class BGB 361N
Static axial stiffness, preload class B  95N/µm
Preload class CGC 722N
Static axial stiffness, preload class C  131N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.16 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.05 
Calculation factorf2C 1.09 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 8.5 
Mass
Mass bearing  0.29kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ