7226 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 34 lần
Liên hệ
Model: 7226 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 130mm
D 230mm
B 40mm
d1 162.8mm
d2 162.8mm
D1 199.2mm
r1,2min.3mm
r3,4min.1.1mm
a 62.5mm
Abutment dimensions
damin.144mm
dbmin.144mm
Damax.216mm
Dbmax.223mm
ramax.2.5mm
rbmax.1mm
dn 170.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 203kN
Basic static load ratingC0 212kN
Fatigue load limitPu 6.7kN
Attainable speed for grease lubrication  6700r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  10000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 30.162mm
Number of ballsz 17 
Reference grease quantityGref 72.444cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1300N
Static axial stiffness, preload class A  419N/µm
Preload class BGB 2600N
Static axial stiffness, preload class B  546N/µm
Preload class CGC 5200N
Static axial stiffness, preload class C  719N/µm
Preload class DGD 10400N
Static axial stiffness, preload class D  964N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.09 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.06 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  5.18kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ