71915 ACE/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 50 lần
Liên hệ
Model: 71915 ACE/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 75mm
D 105mm
B 16mm
d1 84.3mm
d2 81.8mm
D1 95.52mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 30.2mm
Abutment dimensions
damin.79.6mm
dbmin.77mm
Damax.100.4mm
Dbmax.103mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 86.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 21.2kN
Basic static load ratingC0 16.3kN
Fatigue load limitPu 0.68kN
Attainable speed for grease lubrication  18500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  29000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 23 
Reference grease quantityGref 4.5cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 192N
Static axial stiffness, preload class A  152N/µm
Preload class BGB 577N
Static axial stiffness, preload class B  228N/µm
Preload class CGC 1150N
Static axial stiffness, preload class C  299N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.16 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.29kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ