7040 CD_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 65 lần
Liên hệ
Model: 7040 CD_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 200mm
D 310mm
B 51mm
d1 233.9mm
d2 233.9mm
D1 276.1mm
K 0.6mm
C1 14mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1.1mm
a 59.8mm
Abutment dimensions
damin.211mm
dbmin.211mm
Damax.299mm
Dbmax.304mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 243.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 296kN
Basic static load ratingC0 390kN
Fatigue load limitPu 10.2kN
Attainable speed for grease lubrication  4500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  6700r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 34.925mm
Number of ballsz 21 
Reference grease quantityGref 153cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1100N
Static axial stiffness, preload class A  208N/µm
Preload class BGB 2200N
Static axial stiffness, preload class B  280N/µm
Preload class CGC 4400N
Static axial stiffness, preload class C  389N/µm
Preload class DGD 8800N
Static axial stiffness, preload class D  556N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.14 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.09 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 15.6 
Mass
Mass bearing  12.3kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ