71919 ACD_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 44 lần
Liên hệ
Model: 71919 ACD_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 95mm
D 130mm
B 18mm
d1 105.8mm
d2 105.8mm
D1 119.2mm
b 2.6mm
C1 9.3mm
C2 4.2mm
C3 3mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 35.3mm
Abutment dimensions
damin.101mm
dbmin.101mm
Damax.124mm
Dbmax.126mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 108.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 46.2kN
Basic static load ratingC0 52kN
Fatigue load limitPu 2.08kN
Attainable speed for grease lubrication  8500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  14000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 28 
Reference grease quantityGref 7.8cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 290N
Static axial stiffness, preload class A  240N/µm
Preload class BGB 580N
Static axial stiffness, preload class B  315N/µm
Preload class CGC 1160N
Static axial stiffness, preload class C  420N/µm
Preload class DGD 2320N
Static axial stiffness, preload class D  576N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.26 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.58kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ