7224 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: 7224 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 120mm
D 215mm
B 40mm
d1 150.3mm
d2 150.3mm
D1 186.7mm
r1,2min.2.1mm
r3,4min.1.1mm
a 59.6mm
Abutment dimensions
damin.132mm
dbmin.132mm
Damax.203mm
Dbmax.208mm
ramax.2mm
rbmax.1mm
dn 158.2mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 190kN
Basic static load ratingC0 183kN
Fatigue load limitPu 6kN
Attainable speed for grease lubrication  7000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  11000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 30.162mm
Number of ballsz 15 
Reference grease quantityGref 69.084cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 1200N
Static axial stiffness, preload class A  375N/µm
Preload class BGB 2400N
Static axial stiffness, preload class B  488N/µm
Preload class CGC 4800N
Static axial stiffness, preload class C  643N/µm
Preload class DGD 9600N
Static axial stiffness, preload class D  862N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.01 
Calculation factorf2C 1.03 
Calculation factorf2D 1.06 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  4.41kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ