S7019 CE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 54 lần
Liên hệ
Model: S7019 CE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 95mm
D 145mm
B 24mm
d1 112.38mm
d2 109.2mm
D2 131mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 28.2mm
Abutment dimensions
damin.102mm
damax.111.7mm
dbmin.102mm
dbmax.108.5mm
Damax.138mm
Dbmax.139.4mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 44.2kN
Basic static load ratingC0 38kN
Fatigue load limitPu 1.46kN
Attainable speed for grease lubrication  12700r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 12.7mm
Number of ballsz 26 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 230N
Static axial stiffness, preload class A  84N/µm
Preload class BGB 700N
Static axial stiffness, preload class B  133N/µm
Preload class CGC 1400N
Static axial stiffness, preload class C  184N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.11 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 9.4 
Mass
Mass bearing  1.27kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ