719/9 ACE

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 54 lần
Liên hệ
Model: 719/9 ACE
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 9mm
D 20mm
B 6mm
d1 12.5mm
d2 11.76mm
D1 16.52mm
r1,2min.0.3mm
r3,4min.0.15mm
a 6.9mm
Abutment dimensions
damin.11mm
dbmin.11mm
Damax.18mm
Dbmax.19.2mm
ramax.0.3mm
rbmax.0.15mm
dn 13.3mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 1.95kN
Basic static load ratingC0 0.765kN
Fatigue load limitPu 0.032kN
Attainable speed for grease lubrication  100000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  150000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 3.175mm
Number of ballsz 11 
Reference grease quantityGref 0.09cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 17N
Static axial stiffness, preload class A  25N/µm
Preload class BGB 50N
Static axial stiffness, preload class B  37N/µm
Preload class CGC 100N
Static axial stiffness, preload class C  48N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.03 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.07 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.008kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ