71912 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 57 lần
Liên hệ
Model: 71912 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 60mm
D 85mm
B 13mm
d1 67.7mm
d2 67.7mm
D1 77.3mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 23.5mm
Abutment dimensions
damin.64.6mm
dbmin.64.6mm
Damax.80.4mm
Dbmax.83mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 69.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 18.6kN
Basic static load ratingC0 14.6kN
Fatigue load limitPu 0.62kN
Attainable speed for grease lubrication  14000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  22000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 7.938mm
Number of ballsz 24 
Reference grease quantityGref 2.7cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 120N
Static axial stiffness, preload class A  128N/µm
Preload class BGB 240N
Static axial stiffness, preload class B  166N/µm
Preload class CGC 480N
Static axial stiffness, preload class C  218N/µm
Preload class DGD 960N
Static axial stiffness, preload class D  292N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.17 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.19kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ