7014 CD_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 46 lần
Liên hệ
Model: 7014 CD_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 70mm
D 110mm
B 20mm
d1 82.3mm
d2 82.3mm
D1 97.7mm
K 0.5mm
C1 5.39mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 22.1mm
Abutment dimensions
damin.76mm
dbmin.76mm
Damax.104mm
Dbmax.106mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 85mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 52kN
Basic static load ratingC0 45.5kN
Fatigue load limitPu 1.93kN
Attainable speed for grease lubrication  12000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  19000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 12.7mm
Number of ballsz 19 
Reference grease quantityGref 8.1cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 200N
Static axial stiffness, preload class A  81N/µm
Preload class BGB 400N
Static axial stiffness, preload class B  111N/µm
Preload class CGC 800N
Static axial stiffness, preload class C  156N/µm
Preload class DGD 1600N
Static axial stiffness, preload class D  227N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.12 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.09 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 15.5 
Mass
Mass bearing  0.59kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ