71914 ACD_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 48 lần
Liên hệ
Model: 71914 ACD_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 70mm
D 100mm
B 16mm
d1 79.2mm
d2 79.2mm
D1 90.8mm
b 2mm
C1 8.6mm
C2 3.5mm
C3 2.8mm
r1,2min.1mm
r3,4min.0.3mm
a 27.9mm
Abutment dimensions
damin.74.6mm
dbmin.74.6mm
Damax.95.4mm
Dbmax.98mm
ramax.1mm
rbmax.0.3mm
dn 81.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 32.5kN
Basic static load ratingC0 32.5kN
Fatigue load limitPu 1.37kN
Attainable speed for grease lubrication  11000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  18000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 24 
Reference grease quantityGref 4.5cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 200N
Static axial stiffness, preload class A  180N/µm
Preload class BGB 400N
Static axial stiffness, preload class B  235N/µm
Preload class CGC 800N
Static axial stiffness, preload class C  314N/µm
Preload class DGD 1600N
Static axial stiffness, preload class D  428N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.19 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.33kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ