7015 ACE_H1

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 88 lần
Liên hệ
Model: 7015 ACE_H1
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Liên hệ
Dimensions
d 75mm
D 115mm
B 20mm
d1 89.28mm
d2 86.8mm
D1 100.72mm
K 0.5mm
C1 6.73mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 32.3mm
Abutment dimensions
damin.81mm
dbmin.81mm
Damax.109mm
Dbmax.110.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 91.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 24.7kN
Basic static load ratingC0 20.4kN
Fatigue load limitPu 0.865kN
Attainable speed for grease lubrication  14500r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  23000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 9.525mm
Number of ballsz 26 
Reference grease quantityGref 8.6cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 220N
Static axial stiffness, preload class A  161N/µm
Preload class BGB 670N
Static axial stiffness, preload class B  243N/µm
Preload class CGC 1340N
Static axial stiffness, preload class C  318N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.1 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.03 
Calculation factorf2C 1.06 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.65kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ