71926 ACD_L

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 47 lần
Liên hệ
Model: 71926 ACD_L
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 130mm
D 180mm
B 24mm
d1 145.4mm
d2 145.4mm
D1 164.6mm
b 2.6mm
C1 13.3mm
C2 5.6mm
C3 2.9mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.0.6mm
a 48.3mm
Abutment dimensions
damin.137mm
dbmin.137mm
Damax.173mm
Dbmax.176mm
ramax.1.5mm
rbmax.0.6mm
dn 149.5mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 87.1kN
Basic static load ratingC0 102kN
Fatigue load limitPu 3.45kN
Attainable speed for grease lubrication  6700r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  10000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 15.875mm
Number of ballsz 27 
Reference grease quantityGref 20.4cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 540N
Static axial stiffness, preload class A  325N/µm
Preload class BGB 1080N
Static axial stiffness, preload class B  427N/µm
Preload class CGC 2160N
Static axial stiffness, preload class C  570N/µm
Preload class DGD 4320N
Static axial stiffness, preload class D  780N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.25 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.04 
Calculation factorf2C 1.08 
Calculation factorf2D 1.14 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.55kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ