7020 CB/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 38 lần
Liên hệ
Model: 7020 CB/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 100mm
D 150mm
B 24mm
d1 118.7mm
d2 116.15mm
D2 135mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 28.9mm
Abutment dimensions
damin.107mm
dbmin.107mm
Damax.143mm
Dbmax.145.4mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 120mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 37.7kN
Basic static load ratingC0 45.5kN
Fatigue load limitPu 1.02kN
Attainable speed for grease lubrication  13000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  20000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 10.319mm
Number of ballsz 27 
Reference grease quantityGref 15.34cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 96N
Static axial stiffness, preload class A  65N/µm
Preload class BGB 190N
Static axial stiffness, preload class B  84N/µm
Preload class CGC 570N
Static axial stiffness, preload class C  133N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.08 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorfHC 1.01 
Calculation factorf0 9.8 
Mass
Mass bearing  1.29kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ