7019 ACD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 50 lần
Liên hệ
Model: 7019 ACD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 95mm
D 145mm
B 24mm
d1 110.4mm
d2 110.4mm
D1 129.6mm
r1,2min.1.5mm
r3,4min.1mm
a 40.1mm
Abutment dimensions
damin.102mm
dbmin.102mm
Damax.138mm
Dbmax.141mm
ramax.1.5mm
rbmax.1mm
dn 113.7mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 76.1kN
Basic static load ratingC0 76.5kN
Fatigue load limitPu 2.9kN
Attainable speed for grease lubrication  8000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  13000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 15.875mm
Number of ballsz 21 
Reference grease quantityGref 15.6cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 480N
Static axial stiffness, preload class A  258N/µm
Preload class BGB 960N
Static axial stiffness, preload class B  337N/µm
Preload class CGC 1920N
Static axial stiffness, preload class C  448N/µm
Preload class DGD 3840N
Static axial stiffness, preload class D  607N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.15 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.21kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ