S71924 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 41 lần
Liên hệ
Model: S71924 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 120mm
D 165mm
B 22mm
d1 133.9mm
d2 133.9mm
D2 154.05mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 44.4mm
Abutment dimensions
damin.126mm
damax.133.3mm
dbmin.126mm
dbmax.133.3mm
Damax.159mm
Dbmax.161mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 72.8kN
Basic static load ratingC0 86.5kN
Fatigue load limitPu 3.05kN
Attainable speed for grease lubrication  8000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 14.288mm
Number of ballsz 28 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 450N
Static axial stiffness, preload class A  335N/µm
Preload class BGB 900N
Static axial stiffness, preload class B  440N/µm
Preload class CGC 1800N
Static axial stiffness, preload class C  588N/µm
Preload class DGD 3600N
Static axial stiffness, preload class D  804N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.26 
Calculation factorf1 0.98 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.07 
Calculation factorf2C 1.12 
Calculation factorf2D 1.17 
Calculation factorfHC 1.04 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  1.01kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ