7011 ACD/HC

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 55 lần
Liên hệ
Model: 7011 ACD/HC
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 55mm
D 90mm
B 18mm
d1 65.8mm
d2 65.8mm
D1 79.2mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 26mm
Abutment dimensions
damin.61mm
dbmin.61mm
Damax.84mm
Dbmax.86.8mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
dn 68.1mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 37.1kN
Basic static load ratingC0 31kN
Fatigue load limitPu 1.32kN
Attainable speed for grease lubrication  17000r/min
Attainable speed for oil-air lubrication  26000r/min
Contact angleα 25°
Ball diameterDw 11.112mm
Number of ballsz 18 
Reference grease quantityGref 5.1cm³
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 230N
Static axial stiffness, preload class A  176N/µm
Preload class BGB 460N
Static axial stiffness, preload class B  230N/µm
Preload class CGC 920N
Static axial stiffness, preload class C  305N/µm
Preload class DGD 1840N
Static axial stiffness, preload class D  413N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.1 
Calculation factorf1 0.99 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.08 
Calculation factorfHC 1.02 
Calculation factore 0.68 
Calculation factor (single, tandem)Y2 0.87 
Calculation factor (single, tandem)Y0 0.38 
Calculation factor (single, tandem)X2 0.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y1 0.92 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y2 1.41 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)Y0 0.76 
Calculation factor (back-to-back, face-to-face)X2 0.67 
Mass
Mass bearing  0.32kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ