S7017 CD

Cập nhật cuối lúc 13:28 ngày 07/02/2106, Đã xem 43 lần
Liên hệ
Model: S7017 CD
Hãng sản xuất: SKF
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Dimensions
d 85mm
D 130mm
B 22mm
d1 98.9mm
d2 98.9mm
D2 119.05mm
r1,2min.1.1mm
r3,4min.0.6mm
a 25.5mm
Abutment dimensions
damin.91mm
damax.98.3mm
dbmin.91mm
dbmax.98.3mm
Damax.124mm
Dbmax.126mm
ramax.1mm
rbmax.0.6mm
Calculation data
Basic dynamic load ratingC 67.6kN
Basic static load ratingC0 65.5kN
Fatigue load limitPu 2.65kN
Attainable speed for grease lubrication  10000r/min
Contact angleα 15°
Ball diameterDw 14.288mm
Number of ballsz 21 
Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face)
Preload class AGA 250N
Static axial stiffness, preload class A  97N/µm
Preload class BGB 500N
Static axial stiffness, preload class B  132N/µm
Preload class CGC 1000N
Static axial stiffness, preload class C  185N/µm
Preload class DGD 2000N
Static axial stiffness, preload class D  268N/µm
Calculation factors
Calculation factorf 1.15 
Calculation factorf1 1 
Calculation factorf2A 1 
Calculation factorf2B 1.02 
Calculation factorf2C 1.05 
Calculation factorf2D 1.09 
Calculation factorfHC 1 
Calculation factorf0 15.7 
Mass
Mass bearing  0.91kg

Sản phẩm cùng loại khác

Nhà phân phối Ủy quyền SKF tại Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng chính hãng SKF đầy đủ CO, CQ